FLAMENCO UHERSKÝ BROD

kurzy - semináře - Las Juanitas

Únor 2016

3. seminář flamenca pro začátečníky - Hluk

27. února 2016 v 21:49 Semináře flamenca
V sobotu 19.3.2016 od 16 do 19 hodin povedu třetí seminář pro začátečníky v Hluku.
Akci pořádá Ženský klub a tančit budeme v přednáškovém sále hlucké sportovní haly.
Přijďte si zatančit, procvičíme něco techniky, krátké taneční variace, seznámíme se s velkým šátkem pro flamencový tanec - mantónem.
Přihlášky a bližší informace zklub.hluk@email.cz